Haags Belang

    Wij komen op voor Den Haag

    Haags Belang is een lokale politieke partij die in december 2021 is ontstaan. Haags Belang zet zich in om de sociale cohesie en rechtvaardigheid in onze stad te vergroten en de (kansen)ongelijkheid en segregatie te verkleinen. Wij zetten ons in voor de belangen van alle inwoners van Den Haag. Iedereen in onze stad moet mee kunnen doen.